Zarząd Koła Pszczelarzy w Tymbarku zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w dniu 16 lutego 2020r o godz. 9:30 w Sali stołówki Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku.

Porządek zebrania:

       1. Otwarcie Walnego Zebrania

       2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

       3. Wybór Komisji Wnioskowej

       4.Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej

       5. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok 2019

       6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

       7. Dyskusja

       8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2019 rok

       9.Wybory Zarządu Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd WZP Kraków.

       10. Przyjęcie planu pracy oraz preliminarza na 2019 rok

       11. Wolne wnioski

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now