top of page

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Koła Pszczelarzy w Tymbarku zwołuje Walne Zebranie Sprawo​zdawcze w dniu 21.03.2021 roku o godz. 10:00 w sali budynku remizy OSP Tymbark.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3. Wybór Komisji Wnioskowej

4. Sprawozdanie Zarządu Koła z działalności za rok 2020

5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

6. Dyskusja

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok 2020

8. Przyjęcie planu pracy oraz preliminarza na 2021 rok

9. Wolne wnioski

Na zebraniu będa zbierane opłaty członkowskie, ulowe oraz na lekarstwa.

BARDZO PROSZE ABY KAŻDY NA ZEBRANIU DOKONAŁ WSZELKICH OPŁAT

tabela dotacji na lekarstwa poniżej

bottom of page